Przenosiny na portal gov.pl

To jest strona archiwalna. Przenosiny na portal gov.pl Od dnia 01 kwietnia 2021 r.  Prokuratura Regionalna w Szczecinie przenosi swoją stronę na portal gov.pl: https://www.gov.pl/web/pr-szczecin Wszystkie nowe wpisy będą dokonywane na nowym portalu.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.5.2021 – Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania przedstawiają poniższe załączniki: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 do WZ 3.Załącznik nr 2 do WZ 4.Załącznik nr 3 do WZ 5.Załącznik nr 4 do WZ

Czytaj dalej

RP III WOS 046.17.2012 Komunikat

  „Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w śledztwie RP I Ds 41.2016 prowadzonym w zakresie udzielania kredytów denominowanych  i indeksowanych do waluty obcej w okresie od co najmniej  1 lipca 2006r.  do dnia 26 sierpnia 2011r., tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk uprzejmie informuje, iż postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. powołano instytucję specjalistyczną – Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celu wydania opinii w zakresie udzielania i obsługi kredytów denominowanych […]

Czytaj dalej

RP III WOS 046.16.2012 Komunikat

  „Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w śledztwie RP I Ds 41.2016 prowadzonym w zakresie udzielania kredytów denominowanych  i indeksowanych do waluty obcej w okresie od co najmniej  1 lipca 2006r.  do dnia 26 sierpnia 2011r., tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk uprzejmie informuje, iż postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. powołano instytucję specjalistyczną – Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w celu wydania opinii w zakresie udzielania i obsługi kredytów denominowanych […]

Czytaj dalej

Krzysztof O. ps. „Kręcony” – poszukiwany listem gończym członek zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tzw. „Łowców Cieni” działający na polecenie prokuratora, ustalili miejsce pobytu i zatrzymali poszukiwanego listem gończym Krzysztofa O. ps. „Kręcony”,  podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej tzw. „Starego Pruszkowa”. Konsekwentne działania prokuratora doprowadziły do aresztowania wszystkich członków grupy przestępczej. W styczniu bieżącego roku funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Janusza P. ps. „Parasol”, Leszka […]

Czytaj dalej

Skuteczne zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie tzw. „grupy pruszkowskiej”

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wszystkie prokuratorskie zażalenia na postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych tzw. „grupy pruszkowskiej” – Leszka D., Janusza P., Andrzeja Z. i Krzysztofa O.   Przychylając się w całości do argumentacji prokuratora, Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od chwili zatrzymania.   Trzech podejrzanych jest […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2021 – konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora

RP III  WOS 1111.3.2021 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400), Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2021 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

RP III WOS 1111.2.2021  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej

RP III WOS 071.5.2021 – „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22-28 lutego 2021 r. P L A N  D Y Ż U R Ó W w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Dyżur prokuratorów i asystentów prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w dniach 22–26 lutego 2021 r. trwać będzie w godz. 9.00–13.00 i od 14.00–17.00, a w dniach 27 i 28 lutego 2021 r. w godz. 10.00–13.00 i prowadzony będzie w formie telefonicznej.   Data Prokurator/asystent prokuratora Godziny przyjęć Nr telefonu 22.02.2021 r. Asystent prok. Kamila Kacprzak (gr. A) 9.00 […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności